[container][custom_headline type=”left” level=”h1″ looks_like=”h2″ class=”headeriburg2″]Multiple Sclerose (MS)[/custom_headline][text_output]Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centraal zenuwstelsel. Het centraal zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen en ontvangt en verstuurt elektrische signalen via zenuwen. Wanneer het vetachtige laagje (myeline) rondom deze zenuwen aangetast wordt waardoor signalen minder goed of zelfs helemaal niet doorkomen spreekt men van MS.

Het niet meer goed functioneren van één of meerdere lichaamsfuncties heeft veelal een grote impact op het al dan niet kunnen uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, zowel fysiek als mentaal.

Hoewel MS niet meer overgaat is de behandeling veelal multidisciplinair van aard. Betrokken hulp- en zorgverleners kunnen zijn: de huisarts, een revalidatiearts, een psycholoog, ergotherapeut of fysiotherapeut. Het behandelplan richt zich met name op ‘het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de fysieke mogendheden, thuis en op het werk’.

Afhankelijk van symptomen en klachten kan fysiotherapie een ondersteunende/ begeleidende rol spelen bij MS. Hierbij kunt u denken aan het leren omgaan met beperkingen en vermoeidheid, het aanbieden van begeleiding bij training en lichamelijke inspanning. Daarnaast kan fysiotherapie in positieve zin bijdragen aan het tegengaan van stijfheidsklachten, spasticiteit en het verbeteren van het evenwicht.

De fysiotherapeut onderzoekt houdings- en bewegingsmogelijkheden zoals lopen, staan, conditie, spierkracht, coördinatie etc. zodat een op maat gemaakt behandelplan kan worden gemaakt. Ook kan een fysiotherapeut u (indien gewenst) adviseren bij de keuze van (loop)hulpmiddelen.

Een afspraak maakt u eenvoudig en snel via het online formulier.

[/text_output][/container]

[gap size=”6em”]
[container][gap size=”3em” id=”” class=”” style=””][/container]