[container style=”margin:0;padding:0;”][custom_headline looks_like=”h2″ class=”headeriburg2″ id=”” style=””]Echografie[/custom_headline][text_output]De echografie van het bewegingsapparaat staat internationaal bekend als MSU, Musculo Skeletaal Ultrasound. Deze vorm van echografie wordt ook steeds vaker toegepast door fysiotherapeuten. De fysiotherapeut gebruikt de echografie als aanvullende diagnostiek en om de effecten van de behandeling (tussentijds) te evalueren.  Hierdoor kan gerichter behandeld worden.

 

Lees meer over revalidatie   Maak afspraak » [/text_output][gap size=”3em” id=”” class=”” style=””][/container]

[gap size=”3em”]
[custom_headline level=”h2″ looks_like=”h2″ accent=”true” class=”headeriburg2″ id=”” style=””]’Een kijkje in het bewegend lichaam'[/custom_headline][text_output]Per 1 januari 2019 hebben wij de mogelijkheid om, zo nodig, een echo te maken als aanvulling op de intake en het lichamelijk onderzoek.

Hoe werkt echografie
Echografie maakt gebruik van hoogfrequente geluidsgolven. Deze worden het lichaam ingestuurd en door het onderliggende weefsel teruggekaatst. Het teruggekaatste geluid wordt door een computer omgezet in een elektronisch signaal, waardoor het zichtbaar wordt op een monitor. Zo kan de behandelaar het weefsel rondom een gewricht beoordelen en eventuele afwijkingen ontdekken. Bij röntgen en MRI gebeurt dit als een plaatje, bij echografie kan ook een filmpje worden gemaakt.

Elk onderzoek wordt volgens protocol uitgevoerd. De beelden worden in de vorm van foto’s en filmpjes vastgelegd, zodat de beelden bij een evt. vervolgonderzoek kunnen worden vergeleken.

Echografie is niet schadelijk voor het lichaam, er wordt immers geen gebruik gemaakt van straling, zoals bij het maken van een röntgenfoto of een ct-scan.

Voordelen van het maken van een echo
1)  Inzicht in weefselschade
Met behulp van echografie kan inzicht verkregen worden in gewrichten, pezen en spieren. Zo kan in beeld gebracht worden of er sprake is van een zwelling of irritatie van het betreffende weefsel. Ook kan er vastgesteld worden of er sprake is van een onderbreking van de continuïteit van bijvoorbeeld spier- of peesweefsel, gewrichtsbanden of bot.

2) Dynamisch gedrag van pezen
Met echo is het mogelijk om een filmpje te maken van bepaalde bewegingen. Op die manier kan het bewegingsgedrag van gewrichten, pezen en spieren beoordeeld worden. Dit is een groot voordeel vergeleken met de MRI, waarbij dit niet mogelijk is.

3) Meer gericht fysiotherapeutisch behandelplan
Het behandelplan van de fysiotherapeut wordt mede bepaald door de aanwezige gegevens over de te behandelen klacht. Voorbeelden zijn: de verwijzing van de (huis)arts, röntgenverslagen en andere onderzoeksverslagen van medisch specialisten of een andere deskundige. Niet altijd zijn deze gegevens aanwezig. De fysiotherapeut maakt het behandelplan op basis van een uitgebreide anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek.
Bij twijfel kan beeldvormend onderzoek middels echo een toegevoegde waarde hebben en zorgen voor een beter afgestemd behandelplan. Een meer gerichte training/behandelkeuze kan er op zijn beurt weer voor zorgen dat het fysiotherapeutisch handelen efficiënter en sneller verloopt en de patiënt sneller klachtenvrij is!

4) Inzicht in herstelprocessen
Het inzicht in herstelprocessen van een aangedane structuur wordt middels echografie duidelijker. Het herstelproces kan daardoor beter gevolgd worden. Met name voor de beoordeling van de belastbaarheid van spier- en peesweefsel is dit heel zinvol. De keuze van de juiste lokale fysiotherapeutische behandeling en trainingsvorm is hiervan afhankelijk.

5) Efficiëntie van verwijsbeleid
Door de aangedane structuur van het bewegingsapparaat met echografie te onderzoeken, kunnen afwijkingen worden aangetoond en/of uitgesloten waardoor de patiënt gerichter kan worden behandeld of doorverwezen naar de juiste medicus, dan wel paramedicus. Het totale revalidatieproces kan op deze manier sneller en efficiënter verlopen.

Toepassingen van de echografie 
Echografie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Spieren: scheuren, littekens, kalkafzetting, zwelling.
Pezen: scheuren, degeneratie, kalkafzetting, irritatie of zwelling.
Slijmbeurzen: ontstekingen, vochtcollectie, kalkafzetting
Gewrichtsbanden: scheuren, verdikkingen, irritatie of zwelling
Gewrichtskapsels: ontstekingen, scheuren, verdikkingen of zwelling
Kraakbeen: schade en dikte
Meniscus: (oppervlakkige) scheuren of cystes
Botten: losse botfragmenten, breukjes, indeukingen of groeischijven.
Zenuwen: ligging in tunnels bijvoorbeeld bij de carpale tunnel of beweeglijkheid van de zenuw

Procedure voor een echografisch onderzoek
De procedure en kosten van echografisch onderzoek zijn afhankelijk van degene die de echo aanvraagt en de tijd die geïnvesteerd moet worden in eventueel aanvullende verslaglegging.

Verwijzing door de arts
Als het onderzoek geschiedt na verwijzing door een huis- c.q. sportarts of specialist, wordt het onderzoek geïntegreerd in een fysiotherapeutisch consult en als zodanig gedeclareerd. Dit wordt vergoed overeenkomstig de polisvoorwaarden van uw verzekering. Uw verwijzer ontvangt een verslag.

Verzoek via een collega fysiotherapeut
Indien een collega fysiotherapeut een verzoek doet voor een echografisch onderzoek met een specifieke vraagstelling, dan wordt dit onderzoek uitgevoerd en geïntegreerd in een reguliere behandeling en ontvangt u en uw fysiotherapeut de uitkomst van het onderzoek en een advies m.b.t. tot de behandeling.
Indien er een verzoek is van een collega fysiotherapeut buiten ons centrum en er zijn geen nadere gegevens bekend. Dan zal de procedure van directe toegankelijkheid fysiotherapie worden toegepast.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie
Als u op eigen initiatief om een echografisch onderzoek vraagt, wordt het echografisch onderzoek geïntegreerd in een reguliere behandeling.
Voorafgaand aan het onderzoek vindt altijd een screening en een regulier fysiotherapeutisch onderzoek plaats. Uw huisarts wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Niet verzekerd
Indien u niet aanvullend bent verzekerd of de aanvullende verzekering is niet meer toereikend dan worden de kosten bij u in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn op te vragen en na te lezen in onze tarievenlijst.

[lightbox selector=”.iburg-box” deeplink=”true” opacity=”0.875″ prev_scale=”0.75″ prev_opacity=”0.75″ next_scale=”0.75″ next_opacity=”0.75″ orientation=”vertical” thumbnails=”false”][/text_output][custom_headline level=”h3″ looks_like=”h3″ accent=”true” class=”headeriburg3″ id=”” style=””]Echografie kan zeer effectief zijn bij o.a.[/custom_headline] [clear][gap size=”1.313em”]

[gap size=”6em”]
[clear]